Friday March 22, 2019

DTI ROE Slovenski

DRUŠTVO ZA TAKTIČNE IGRE (DTI)

 

PRAVILNIK O TERENSKEM DELOVANJU BOJNIH ENOT

 

revizija: v2.0.1 SI

 

datum: 11.5.2015

 

KAZALO:

 

 Splošna pravil

 

 Pravilnik o replikah strelnega orožja

 

 Pravilnik o replikah hladnega orožja

 

 Pravilnik o vozilih

 

 Pravilnik o oživljanju

 

Stran 1 od 10

 

DRUŠTVO ZA TAKTIČNE IGRE (DTI)

 

Splošna pravila:

 

Varnost je na prvem mestu!

 

Prvo in najpomembnejše pravilo. NIKOLI se ne zadržujte v območju airsoft dogodka brez 

 

ustrezne zaščite za oči.

 

 Uporaba kakršnegakoli orožja, razen AirSoft replik je prepovedana. Nobenega 

 

razloga ni, da bi se takšno orožje nahajalo kjerkoli na igrišču ali v njegovi 

 

neposredni okolici. Obstaja zelo velika nevarnost zamenjave le tega za airsoft 

 

replike, z očitno neprijetnimi posledicami.

 

 Dovoljena uporaba vseh namerilnih naprav

 

 Dovoljena uporaba naprav za nočno opazovanje

 

 Dovoljena uporaba naprav za termovizijo

 

 Dovoljena uporaba vseh optičnih namerilnih naprav

 

 PREPOVEDANA uporaba laserjev

 

 Pregled osebne zaščitne opreme

 

Uporaba zaščitnih očal je obvezna, ostale zaščitne opreme za obraz, ušesa in 

 

ostale dele telesa pa priporočljiva. Organizator si pridržuje pravico do preizkusa 

 

ustreznosti zaščitnih očal s strelom iz neposredne bližine. Laboratorijska zaščitna 

 

očala in sončna očala niso ustrezna zaščita, razen če izpolnjujejo zaščitne 

 

standarde podane v ISO ali MIL standardih!

 

 Pregled streliva

 

Dovoljeni so zgolj BBji namenjeni airsoftu.

 

 Test hitrosti izstrelka

 

(Chrono) - hitrost izstrelka na ustju cevi ne sme preseči predpisane hitrosti za ta tip 

 

replike. (Glej pravila za replike)

 

 Vozila

 

Praviloma zabavna, lahko tudi nevarna. Glej "Pravilnik o vozilih"

 

 Na osebe brez ustrezne zaščitne opreme se ne strelja.

 

V primeru, da nasprotnik, ali katerakoli druga oseba ne nosi zaščitnih očal je vsak 

 

igralec z glasnim klicem ''NI OČAL'' (''NO GOGGLES'') dolžan na to opozoriti 

 

sodnika in ostale igralce. Oseba brez očal pa si mora nadeti oznake eliminiranega 

 

igralca in zapustiti igrišče, oziroma počakati na pomoč ...

 

 Noži, mačete, in ostalo "pravo" orodje

 

ne sodi na airsoft dogodek. Če ga želite imeti seboj naj bo spravljeno v nahrbtniku. 

 

Izjema so zložljivi noži (pipci) kateri so lahko pospravljeni v torbici na bojnem 

 

jopiču/pasu...

 

 PIROTEHNIKA je PREPOVEDANA, razen v primeru da jo priskrbi organizator

 

 ALKOHOL in DROGE so PREPOVEDANI

 

Upoštevajte meje igrišča

 

Upoštevajte meje igrišča, če so določene. Vstop na zasebno last ali prečkanje zemljišca v 

 

zasebni lasti brez dovoljenja lastnika ni dovoljeno. V takšnih primerih ali v primerih ko bi 

 

Stran 2 od 10

 

DRUŠTVO ZA TAKTIČNE IGRE (DTI)

 

igralci lahko povzročili paniko in posredovanje policije, so meje določene. Meja igrišča je 

 

lahko tudi ograja, cesta, živa meja ali druga naravna značilnost. 

 

V primeru, da pride do preplaha okoliških prebivalcev, so igralci dolžni mimoidočim 

 

pojasniti, da gre za taktično igro.

 

Upoštevajte varnostna območja

 

Streljanje v, preko ali iz varnostnega območja ni dovoljeno. V varnostnem območju 

 

nabojniki ne smejo biti v orožju. Varovalka mora biti v položaju ''varno''. Prečkanje 

 

varnostnega območja s ciljem pridobitve taktične prednosti ni dovoljeno.Varnostna 

 

območja bodo ustrezno označena.

 

Igralci, ki bodo ponoči spali in ne želijo sodelovati v igri, naj pred svoj šotor obesijo 

 

varnostni odsevni jopič. Na ta način bo jasno, da v igri ne želijo sodelovati, a tega naj se 

 

potem tudi sami držijo.

 

Ne povzročajte škode

 

Uporaba igrišča je odvisna od dovoljenja lastnika. Igralci ne smejo povzročati škode na 

 

objektih v igrišču ali okolici, poljskih pridelkih ali streljati na živali. Vse smeti je potrebno 

 

odnesti z igrišča in jih odvreči v označene koše za smeti.

 

 PREPOVEDANO kurjenje ognja

 

 PREPOVEDANO spreminjanje okolja ali prometnih povezav

 

Upoštevajte red in disciplino v bazah.

 

V bazah je na voljo WC in voda, možno je polnjenje električnih naprav (če je baza 

 

opremljena z agregatom). V kolikor je predvideno kampiranje upoštevajte začrtane 

 

prostore. Na voljo je tudi označeno območje za praznjenje replik

 

Določena območja baz so namenjena IZKLJUČNO organizatorju.

 

notri se ne dogaja nič zanimivega. Vse izveste na briefingu.

 

Zadetek v katerikoli del telesa pomeni eliminacijo

 

Direktni zadetek v katerikoli del telesa prestavlja eliminacijo. To vključuje zadetke v repliko, 

 

obleko, zaščitno opremo ali katerikoli kos opreme, ki je obešena ali pritrjena na igralčevo 

 

telo. Zadetek v kos opreme, ki ni pritrjen na igralca in ga ta lahko uporabi tudi kot zaklon, 

 

NE ŠTEJE. Odboji, tako slučajni kot namerni, ne štejejo za zadetek. Streli skozi travo, 

 

listje, podrast ali streli, ki prebijejo izbrano kritje se štejejo kot zadetki in eliminacija igralca. 

 

Zadetek s strani soigralcev v ekipi se obravnava enako kot zadetek s strani nasprotne 

 

ekipe ali igralca. Zadeti igralec potrdi svojo eliminacijo z glasnim klicem ''ZADET'', 

 

''MRTEV'' ali ''VEN'' (''HIT'', ''DEAD'', ''OUT''). Izločeni igralec ostane na mestu ter lahko 

 

kliče medica. Igranje vlog je močno zaželjeno.

 

 Ranjenci in oživljanje

 

Ker želimo realizmu približati vse dele "bojevanja" uporabljamo različne tehnike 

 

oživljanja. Glej "Pravilnik o oživljanju"

 

Stran 3 od 10

 

DRUŠTVO ZA TAKTIČNE IGRE (DTI)

 

 Jopič z visoko vidljivostjo (DEATH RAG)

 

poceni in enostavna rešitev za označevanje eliminiranih igralcev. Uporaba 

 

OBVEZNA

 

Posebni tipi eliminacij

 

Ker je pravo bojevanje več kot pritiskanje na sprožilec

 

 Poziv k predaji

 

Kadar imamo nasprotnika, »NA MUHI«, in je od nas oddaljen le kakšen meter, ga 

 

lahko pozovemo k predaji (»Predaj se« ali Mrtev si«), namesto da streljamo iz 

 

neposredne bližine. Igralec se lahko odzove z dvigom rok in priznanjem zadetka. 

 

Pravila eliminacije so enaka kot ob zadetku. Če se igralec odzove kako drugače 

 

(obrne cev replike proti strelcu ipd. ) se lahko strelja iz neposredne bližine.

 

 Tihi zadetek

 

Kadar se igralec nasprotniku tako približa, da se ga lahko dotakne, ga lahko 

 

eliminira z dotikom in pozivom »Mrtev si«. V tem primeru, pa izločeni igralec ne 

 

oznanja glasno »ZADET« ali »MRTEV« temveč, le dvigne roke in tiho odide iz 

 

igre. V tem primeru oživljanje ni mogoče.

 

 Usmrtitev ranjenca

 

V kolikor nasprotnik doseže ranjenca, izbira, ali ga bo ubil (pravila Silent Kill-Tihi 

 

zadetek) ali ne.

 

Verbalnih zadetkov ni

 

Airsoft replike so uporabne do približno 40 metrov. Točnost in moč izstrelka na večjih 

 

razdaljah se zelo zmanjša. Včasih se lahko zgodi, da zadeti igralec ne opazi, da je bil 

 

zadet. Večkrat lahko pride tudi do ''optične prevare'', ko se strelcu zdi, da je BB priletel do 

 

cilja, čeprav je padel na tla že pred tem. V takšne primeru ne kličite in se pritožujte, s tem 

 

boste le kvarili igro sebi in drugim.

 

V primeru, da ekipa ali posamezen igralec stalno krši pravila in ne prizna zadetka, spor 

 

reši sodnik. Kazen je izločitev je tekmovalca, ki je kršil pravila. V kolikor med igro to ni 

 

mogoče, lahko sodnik oz. GM dodeli negativne točke tekmovalčevi ekipi.

 

Talcev ni

 

Skrivanje za opazovalci ali drugimi osebami, ki direktno ne sodelujejo v igri, se smatra za 

 

jemanje talcev in ni dovoljeno.

 

S takšnim ravnanjem se možnost poškodb ali prizadejanja bolečin močno poveča.

 

V primeru, ki bi lahko pripeljal opazovalce ali naključne mimoidoče v strelno črto so igralci 

 

dolžni opozoriti soigralce z glasnim ''CIVILI'', ''USTAVI OGENJ'' ali ''NE STRELJAJ'' 

 

Stran 4 od 10

 

DRUŠTVO ZA TAKTIČNE IGRE (DTI)

 

(''CHECK FIRE'', ''CEASE FIRE'') in počakati, da je pot zopet prosta. Če je ovira stalnega 

 

značaja se igra prekine.

 

Fizični kontakt je prepovedan

 

Držanje, prijemanje, ali vlečenje nasprotnika, njegove replike ali opreme ni dovoljeno, v 

 

kolikor ni del igranja vlog (LARP).Igralec, ki sodeluje v LARP lahko kadarkoli pove, da mu 

 

fizični kontakt ne ustreza in takrat mora slediti verbalnim navodilom.

 

Izogibajte se povzročanju bolečin

 

Izogibajte se streljanju iz neposredne bližine. Če je mogoče omogočite nasprotniku 

 

predajo – eliminacijo brez strela. V primeru, da streljate iz neposredne bližine ne streljajte 

 

v glavo.

 

S streljanjem prenehajte, takoj ko nasprotnik prizna eliminacijo ali predajo.

 

Mrtvi ne govorijo

 

Eliminirani igralci ne smejo dajati navodil ali namigov drugim še aktivnim igralcem v igri. 

 

Sodniki in opazovalci ne smejo posredovati informacij ali namigov aktivnim igralcem v igri. 

 

Izjema so vadbene igre.

 

LARP (Live Action Role Playing)

 

Ko situacija od vas zahteva da odigrate "vlogo" v spopadu imate na voljo tri opcije:

 

Ne-želim-LARPA:

 

Vedno lahko postanete eliminirani igralec. Poiščite prvega nasprotnika z repliko.

 

Želim malo LARPA:

 

Upoštevajte govorne ukaze in si predstavljajte da so to fizične akcije. Primeri povelj:

 

"Preiskan si": izročite vsa orožja in relevantne predmete, "Zvezan si": ne uporabljate 

 

zvezanega dela telesa in podobno.

 

LARP? Bring-it-on!

 

Dokler vaše ali nasportnikove akcije ne kršijo pravil dogodka in so udeleženci pripravljeni 

 

sodelovati je možnosti za igranje neomejeno. Preizkusite!

 

Prekinitve igre ni

 

Po znaku za pričetek igre, je edini razlog za prekinitev poškodba igralca, ki zahteva prvo 

 

pomoč ali situacija po 3. pravilu. Igralci ki iz kakršnegakoli razloga z igro ne morejo 

 

nadaljevati lahko iz igre izstopijo. Pravila so enaka kot pri eliminaciji v 1. pravilu. Igralci, ki 

 

so igro sposobni nadaljevati, imajo pa težave z opremo lahko iz igrišča odidejo v varnostno 

 

območje in se nato zopet vrnejo v igro. Za njih veljajo vsa pravila, ki veljajo za aktivne 

 

igralce.

 

Sodnikova odločitev je končna

 

Pravilna ali napačna, sodnikova odločitev je dokončna. Naloga sodnika je, da nadzoruje 

 

igro in skrbi za spoštovanje pravil ter nemoten potek. Sodniki nosijo sodniške oznake. Vsi 

 

Stran 5 od 10

 

DRUŠTVO ZA TAKTIČNE IGRE (DTI)

 

ostali, ki v igri ne sodelujejo, imajo status opazovalca in se brez dovoljenja sodnika ne 

 

smejo gibati izven varnostnega območja.

 

Spoštujte pravila in bonton

 

Izogibajte se neprimernim izrazom in žaljenju nasprotnika. Neprimerno vedenje lahko 

 

pripelje do konfliktov na osebni ravni. 

 

POZOR: Kršenje pravil lahko privede do predčasnega zaključka igre za igralca, v 

 

kolikor je kršitev hujša, pa tudi za njegove kolege.

 

PRAVILNIK O REPLIKAH STRELNEGA OROŽJA :

 

Pri igri je dovoljena uporaba izključno airsoft replik!

 

Dovoljeni tipi replik strelnega orožja:

 

 AEG

 

 CO2

 

 Green Gas

 

 Polar Star z uporabo “tekmovalnega ventila”

 

Nedovoljeni tipi replik strelnega orožja:

 

 Polar Star brez uporabe “tekmovalnega ventila”

 

Replike repetirnega ostrostrelnega orožja (SR)

 

 Replika deluje izključno v repetirnem načinu delovanja

 

 Replika mora biti daljša od 100cm

 

 Replika uporablja minimalno 3x optično povečavo

 

 Izhodna hitrost izstrelka ne sme presegati 183m/s

 

 Minimalna strelna razdalja je 20m

 

 Obvezno je posedovanje sekundarne replike

 

Replike polavtomatskega ostrostrelnega orožja (DMR)

 

 Replika deluje izključno v polavtomatskem načinu delovanja

 

 Replika mora biti daljša od 100cm

 

 Replika uporablja minimalno 3x optično povečavo

 

 Izhodna hitrost izstrelka ne sme presegati 153m/s

 

 Minimalna strelna razdalja je 15m

 

 Obvezno je posedovanje sekundarne replike

 

Stran 6 od 10

 

DRUŠTVO ZA TAKTIČNE IGRE (DTI)

 

Replike avtomatskega podpornega orožja (SAW, LMG)

 

 Izhodna hitrost izstrelka ne sme presegati 138m/s

 

 Minimalna strelna razdalja je 10m

 

 Obvezno je posedovanje sekundarne replike

 

Replike jurišnega orožja (AR)

 

 Replike orožja ki uporabljajo strelivo za puške

 

 Izhodna hitrost izstrelka ne sme presegati 122m/s

 

 Minimalna strelna razdalja je 0m (upoštevajte “Poziv k predaji”)

 

Replike sekundarnega orožja (SMG, PDW, pištole)

 

 Replike orožja ki uporabljajo pištolsko strelivo

 

 Izhodna hitrost izstrelka ne sme presegati 101m/s

 

 Minimalna strelna razdalja je 0m (upoštevajte “Poziv k predaji”)

 

Dovoljena količina streliva in tip nabojnikov:

 

 SR – midcap (100)

 

 DMR – midcap (100)

 

 LMG – boxmag (2400) ali hicap (600)

 

 AR – midcap (600)

 

 SMG/PDW – midcap (600)

 

Ustreznost streliva in replik se preverja z kronometrom (izhodne hitrosti) ter fizično 

 

(izgled replike, ustreznost streliva in nabojnikov, ustreznost načina delovanja ipd.). 

 

Ustreznost preverja organizator oziroma pooblaščenec organizatorja.

 

POZOR: NOČNO DELOVANJE REPLIK:

 

 ob streljanju je potrebno stalno osvetljevanje replike (efekt ognja na ustju)

 

 osvetlitev ne sme biti nižja od 100lm ( osvetlitev okolice v radiju nekaj metrov)

 

 vsak igralec mora osvetljevati svojo repliko

 

 osvetljevanje več replik z istim virom svetlobe NI dovoljeno

 

 ob uporabi tracer bbjev (100% mešanica) ni potrebno osvetljevati strela

 

ob uporabi mešanice tracer bbjev in navadnih bbjev je še vedno potrebno osvetljevanje 

 

strelov

 

V času veljave pravil v repliko ni dovoljeno posegati z namenom, ali posledico, 

 

spreminjanja izhodne hitrosti!

 

Stran 7 od 10

 

DRUŠTVO ZA TAKTIČNE IGRE (DTI)

 

PRAVILNIK O REPLIKAH HLADNEGA OROŽJA:

 

Dovoljene replike hladnega orožja:

 

 Narejene iz mehke gume, pene ali drugega nenevarnega materiala

 

 Roka služi kot nož (glej tihi zadetek)

 

Nedovoljene replike hladnega orožja:

 

 Narejene iz neustreznega materiala (plastika, trda guma, kovina)

 

 Je oblike ki slabo predstavlja izvirno hladno orožje

 

Stran 8 od 10

 

DRUŠTVO ZA TAKTIČNE IGRE (DTI)

 

PRAVILNIK O VOZILIH:

 

Uporaba vozil je mogoča samo z organizatorjevim soglasjem!

 

Varnost:

 

 Omejitve hitrosti so max. 30km/h

 

 Organizator ne odgovarja za škodo nastalo na vozilih

 

 Organizator ne odgovarja za škodo povzročeno z vozili

 

 Vozila imajo vedno prižgane dnevne zasenčene luči

 

Tipi vozil:

 

 Bojna

 

 Transportna

 

Bojna vozila:

 

 Imajo montirano kupolo oziroma predviden prostor za mitraljezca

 

 So lahko uničena samo na način ki ga predvidi organizator (RPG,...)

 

 Uničenje lahko vključuje samo vozilo ali pa tudi posadko

 

 Po uničenju vozila se vozilo z vidnim odsevnim jopičem vrne na respawn

 

 Uničeno bojno vozilo NI transportno vozilo

 

Transportna vozila:

 

 So lahko uničena samo na način ki ga predvidi organizator (RPG,...)

 

 Uničenje lahko vključuje samo vozilo ali pa tudi posadko

 

 So lahko zaustavljena z večjo količino strelov iz replik

 

 Če je vozilo zaustavljeno se varno ustavi.

 

 Če napredovanje zaustavljenega vozila ni možno se umakne (nazaj) iz kontakta kjer 

 

lahko odloži potnike/tovor

 

 Po uničenju vozila se vozilo z vidnim odsevnim jopičem vrne na respawn

 

 Uničeno bojno vozilo NI transportno vozilo

 

Stran 9 od 10

 

DRUŠTVO ZA TAKTIČNE IGRE (DTI)

 

PRAVILNIK O OŽIVLJANJU

 

Potrebna oprema igralca:

 

 odsevni jopič

 

 povoj

 

 chem-light, rdeč (Priskrbi organizator)

 

 3x stabilizacijski listek-triage tag (Priskrbi organizator)

 

 MEDIC: 10x tube z diagnozami (Priskrbi organizator)

 

Postopek oživljanja:

 

 Igralec je zadet; nadene odsevnik ter kliče medica. Tu je realizem zaželen ;) 

 

 Pri premiku ranjenca ta ne sme teči

 

 Živ igralec mora zadetega igralca stabilizirat v roku 5min, drugače oddide na 

 

respawn točko

 

 Triage tage selahko razvrsti v poljubnem redu

 

 Če igralec ostane brez stabilizacijskih listkov oddide na mash

 

 Triage tag postopek:

 

Ob stabilizaciji igralec izbere Triage tag. Možni so 4 scenariji:

 

 mrtev

 

 5min bleedout

 

 10min bleedout

 

 20min bleedout

 

 Ob prihodu medica ta izbere tubo diagnozo. Na listku so navodila za oskrbo.

 

 Igralec mora upoštevati možne omejtive.

 

 Če je igralec v času okrevanja ponovno zadet je mrtev

 

 Po izteku časa za okrevanje lahko igralec pospravi povoj

 

 Uporaba ČELAD in JOPIČEV za plošče (spredaj in zadaj) 

 

DRASTIČNO izboljša preživetje.

 

Medic izroči tubo z njegovo diagnozo igralcu.

 

Igralec izroči stabilizacijski listek medicu.

 

V bolnici je možno obnavljati zaloge, velja:

 

1 stabilizacija=1 diagnoza

 

Če se stabilizacije ali diagnoze "izgubijo" jih ni mogoče obnoviti. 

 

(izjeme določene s strani organizatorja).

 

Diagnoz in stabilizacij ni mogoče odvzeti nasprotniku. Lahko pa se posojajo med enotami.

 

V kolikor so pravila oživljanja nejasna lahko igralec izbere 1h respawn v bazi 

 

oziroma mashu.

 

Stran 10 od 10

Enotna prijava

Prijavite se z drugim računom:

Powered by OneAll Social Login
Prijava

Na vrh

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piskotke. We use cookies to improve our website and your experience when using it. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information