Monday February 24, 2020

Pravilnik o enotah DTI

Pravilnik o enotah s spremembami, ki so bile sprejete na skupščini 8.8. 2015.

Pravilnik o enotah DTI

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje in način delovanja enot pod okriljem DTI. Določa ustanovitev enote, pravila delovanja in interesne dejavnosti na podlagi katerih lahko člani društva ustanovijo enoto pod okriljem DTI. Določa pravice in dolžnosti vseh članov enot, ki delujejo pod okriljem DTI.

2. člen
Opredelitev enote

(1) Enota je skupina najmanj 4 posameznikov z enako interesno dejavnostjo.
(2) Enota lahko določi lastne uniforme, simbole, pravilnik, disciplinski pravilnik, pogoje članstva, SOP in svojo poveljniško strukturo. Na uradnih medklubskih dogodkih lahko enota uporablja uniforme in druge njene simbole le, če sta prisotna vsaj dva člana enote.
(3) Člani enote so lahko zgolj člani DTI.
(4) Za člane enote veljajo vsi pravilniki in drugi akti DTI, prav tako mora enota delovati skladno z usmeritvijo DTI in spada v poveljniško strukturo DTI.
(5) Enote so si med seboj enakovredne, ne glede na interesno dejavnost.


3. člen
Ustanovitveni pogoji

(1) Pogoji za ustanovitev:
1. Enoto lahko ustanovijo najmanj 4 člani DTI
2. Vsaj en pripadnik enote mora biti polnoleten
3. Izoblikovan mora biti pravilnik enote, ki mora vsebovati:
o Primarno interesno dejavnost,
o Pogoje za članstvo,
o Pravice in dolžnosti članov enote,
o Poveljniško strukturo.
(2) Izjemoma lahko skupščina potrdi enoto z manj kot štirimi člani, če gre za specializirano enoto (na primer sniper team).
(3) Enota lahko sprejme tudi druge interne akte kot so na primer disciplinski pravilnik, pravilnik nošenja in uporabe uniforme in simbola, SOP enote…
(4) Pravilnik enote ter vsi ostali interni akti enote morajo biti v skladu s pravilniki ter drugimi akti DTI.


4. člen
Postopek ustanovitve

(1) Seznam članov, pravilnik ter druge akte enote se izroči predsedniku društva, ki skupaj s predsedstvom društva preveri ali so le-ti v skladu s pravilniki in drugimi akti DTI.
(2) Če se ugotovi skladnost, se pravilnik in druge akte enote predloži v glasovanje skupščini, katere mora potrditi vsaj polovica vseh prisotnih članov društva. Enota je ustanovljena z dnem glasovanja ali z drugim datumom, določenim v pravilniku enote.

5. člen
Prenehanje enote

(1) Enota preneha, če jo razpustijo njeni člani sami, če jo razpusti skupščina na pobudo predsednika društva, ki temelji na predlogu disciplinske komisije, ali če število članov enote pade pod štiri in kot tako ostane več kot eno leto.
(2) Če enoto razpustijo njeni člani, storijo to na interni skupščini ter odločitev o razpustitvi posredujejo predsedniku društva.
(3) Če disciplinska komisija ugotovi, da enota krši pravila DTI ali kako drugače deluje v nasprotju z interesi DTI, poda obrazložen predlog za prenehanje enote predsedniku društva. V kolikor se predsedniku društva predlog zdi utemeljen, ga predloži v glasovanje skupščini. Za prenehanje enote mora glasovati vsaj polovica vseh prisotnih članov društva. Če skupščina potrdi prenehanje, enota preneha z dnem glasovanja.
(4) Z razpustitvijo enote članstvo njenih pripadnikov v DTI ne preneha, v kolikor za to ni sprožen disciplinski postopek.

6. člen
Delovanje enote

(1) Enota na področju svoje interesne dejavnosti deluje samostojno v okviru poveljniške strukture ter samega društva.
(2) Enota ter njeni člani delujejo v interesu DTI.
Enotna prijava

Prijavite se z drugim računom:

Powered by OneAll Social Login
Prijava

Na vrh

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piskotke. We use cookies to improve our website and your experience when using it. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information