Saturday May 25, 2019

Disciplinski pravilnik DTI

Disciplinski pravilnik DTI

Ta pravilnik ureja disciplinske ukrepe, ki veljajo znotraj Društva za Taktične Igre.


1. Člen
Ta pravilnik ureja disciplinske ukrepe, ki veljajo znotraj Društva za Taktične Igre.

2. Člen
Ukrepi se izrekajo na predlog UO DTI ali na podlagi odločitve disciplinskega organa, ki je imenovan za dobo dveh let. Odločitev je sprejeta, če se z ukrepom strinja večina disciplinskega organa in OU.

3. Člen
Disciplinski ukrepi, ki jih je mogoče izreči:
- Ustni opomin
- Pisni opomin pred izključitvijo
- Začasna prepoved sodelovanja na spopadih
- Izključitev iz društva DTI

4. Člen
Ustni opomin se izreče v primeru lažjih disciplinskih kršitev (nepriznavanje zadetkov, zamujanje na spopade, prijavljanje in neprihajanje na spopade ter druge lažje kršitve pravil Društva za Taktične Igre, ki ne škodujejo ugledu društva). Če je v obdobju pol leta članu Društva za Taktične Igre izrečen ustni opomin trikrat, se članu izda pisni opomin.

5. Člen
Pisni opomin se izreče za nepravilnosti, ki škodujejo ugledu in delovanju Društva za Taktične Igre: neprimerno vedenje v uniformi DTI, neprimerno vedenje na medklubskih spopadih ipd. (kaljenje reda in miru ali žaljenje soigralev).

Po drugem pisnem opominu v roku enega leta se članu lahko izreče ukrep začasne ali trajne izključitve iz Društva za Takticne igre. Pisni opomin se po enem letu briše iz evidence

6. Člen
Začasna prepoved sodelovanja se lahko članu izreče zaradi zgoraj omenjenih kršitev, vendar v primeru, ko disciplinski organ misli, da obstaja možnost, da bo član to opozorilo vzel resno in svoje vedenje prilagodil pravilom DTI. Prepoved sodelovanja na spopadih velja tudi za prireditve v organizaciji Društva za takticne igre. Začasna prepoved se lahko izreče v primerih, ki jih določa 7.čl., vendar le enkrat (1x). Vsaka ponovitev ima za posledico trajno izključitev iz društva.

7. Člen
Izključitev je najtežja kazen in se izreče le v najresnejših primerih. V primeru izključitve se ne vrača članarine in/ali drugih materialnih prispevkov, ki jih je član prispeval. Ukrep se lahko izreče v naslednjih primerih:

1.Hujše škodovanje ugledu ali oviranje delovanja DTI, med kar sodi tudi neprimerna uporaba znakov DTI ali replik. Za neprimerno uporabo se šteje vsakršna uporaba replik in oznak DTI izven organiziranih spopadov, kjer je zaradi tega morala posredovati Policija. Za kršitev se štejejo tudi vsa dejanja, ki škodujejo ugledu, ali ovirajo delovanje društva.

2. V primeru, ko se član prijavi na prireditev, ki se je nato ne udeleži, brez pravočasne odpovedal sodelovanja (vsaj 3 dni pred začetkom), kar je imelo za posledico škodo iz prvega odstavka tega člena.

3. Zavestna in namerna povzročitev poškodb med aktivnostmi društva.

4. Uporaba opojnih substanc na spopadih DTI ali prihajanje ne spopade pod vplivom substanc, ki so v Republiki Sloveniji prepovedane v skladu z Zakonom o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD)

5. Sodelovanje na spopadih v stanju zmanjšane prisebnosti, ki je lahko posledica zaužitja zdravil, ki ob zaužitju ne dovoljujejo upravljanja motornih vozil. Kot zmanjšana prisebnost se šteje tudi posledica zaužitja alkohola v kakršnikoli obliki in količini, ki ima za posledico zmanjšanje psihofizičnih sposobnosti.

Enotna prijava

Prijavite se z drugim računom:

Powered by OneAll Social Login
Prijava

Na vrh

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piskotke. We use cookies to improve our website and your experience when using it. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information