Friday March 22, 2019

Pravilnik o izposojah

PRAVILNIK

o izposojah airsoft opreme v Društvu za Taktične Igre

 

Splošna določila

 

1. Člen

Ta pravilnik ureja pogoje izposoje opreme v lasti društva DTI, ceno ter stroške izposoje in skrbništvo opreme namenjene izposojam. V ta namen društvo vpostavi dnevnik izposoj, ki vsebuje seznam vse opreme, številčno stanje, kraj kjer se nahaja in stanje v katerem je.

 

2. Člen

Airsoft izposoj je več vrst. Delijo se na izposoje:

 

 1. Replike

 2. Kompleta replike

 3. Airsoft kompleta

 

3. Člen

Izposoja replike

Izposoja samo replike je rezervirana samo za člane društva, ki imajo svojo repliko v popravilu pri enem od članov društva, ki se ukvarja s servisiranjem.

 

4. Člen

Izposoja kompleta replike

Izposoja kompleta replike je na voljo vsem nečlanom društva. Ta izposoja obsega izposojo:

-replike

-baterije

-zaščitnih očal

-1000 kom BB kroglic

 

5. Člen

Izposoja airsoft kompleta

Izposoja airsoft kompleta je na voljo vsem nečlanom društva. Ta izposoja obsega izposojo:

-replike

-baterije

-zaščitnih očal

-1000 kom BB kroglic

-vojaške hlače

-vojaško srajco ali jaknoCene izposoj

6. Člen

Cena izposoj je sledeča:

Izposoja replike za člane društva z repliko v popravilu: 0€

Izposoja replike za člane društva: 10€

Izposoja kompleta uniforme:

Izposoja kompleta replike: 17€

Izposoja airsoft kompleta: 25€

 

7. Člen

Na prošnjo člana lahko izvršni odbor društva odobri cenejšo izposojo, ki pa ne sme biti nižja od stroškov izposoje za posamezen komplet.

 

8. Člen

Pogoji za odobritev nižje/drugačne cene so lahko:

 

 • gmotni

 • posebne okoliščine izposoje, ko gre za dokazan interes za sodelovanje s strani Društva za Taktične Igre

 • promocija društva oz. airsofta

 

9. Člen

Vsaka odobritev iz člena 7. mora biti pisna ter z specificiranim rokom veljave.

 

10. Člen

Po poteku odobritve lahko izvršni odbor to podaljša.

 

Stroški izposoje

11. Člen

 

 • Vsaka izposoja replike je strošek v višini 4€ za društvo.

 • Čiščenje kosa oblačila po izposoji je strošek v višini 2€ za društvo.

 • Šiviljsko popravilo kosa oblačila je strošek v višini 2€ za društvo.

 • Uničenje kateregakoli dela opreme za izposoje je strošek v višini tržne vrednosti opreme za društvo.Skrbništvo opreme za izposoje

15. Člen

Za upravljanje z replikami je določen skrbnik in njegov namestnik. Ta mora biti član društva ter hkrati mora imeti ved OROŽAR, ki je dokumentiran v pravilniku o šolanjih članov društva. Zadolžen je za varno shranjevanje opreme ter redno vzdrževanje opreme za izposoje. Za uniforme skrbi skrbnik ali njegov namestnik. Ta mora biti član društva. Zadolžen je za pravilno shranjevanje uniform ter redne preglede in popravila uniform. Vse izposoje ter dogodke v zvezi z opremo mora OROŽAR beležiti v dnevnik opreme.

Izvajanje izposoj

17. Člen

Vsaka izposoja mora biti izvedena v prisotnosti najmanj dveh članov Društva za Taktične Igre z vedom OROŽAR, ki je dokumentiran v pravilniku o šolanjih članov društva.

 

18. Člen

Napoved izposoje mora biti narejena najmanj 5 dni pred datumom izposoje, da se lahko zagotovi vse pogoje izvedbe. Hkrati s tem se za število ljudi, za katere se izposoja izvede, pobere ara v višini 5€. Ta se povrne, če je izposoja odpovedana s strani društva.

 

19. Člen

Izredna izposoja je lahko pripravljena prej kot v 5 dneh, a ob odobritvi izvršnega odbora in le takrat, ko gre za posebne interese društva (sodelovanje z MORS, sponzorske aktivnosti, obveznosti) in le, če se lahko zagotovi uspešno izvedbo.

 

20. Člen

Pred izposojo OROŽAR:

 

 1. pripravi opremo ter preveri delovanje

 2. v dnevnik izposoj po potrebi dopiše trenutno stanje opreme

 3. izvede predavanje o varnosti v airsoftu

 4. če gre za izposojo s takojšnjim plačilom, pobere plačilo21. Člen

Po izposoji skrbnik:

 

 1. pregleda opremo

 2. izprazni nabojnike

 3. napolni baterije

 4. pripravi oblačila za pranje

 5. očisti opremo

 6. vpiše trenutno stanje v dnevnik izposoj

 7. preda denar od izposoje blagajniku društva, če ga je pobral

 

Vzdrževanje opreme

22. Člen

 

 • Replike morajo biti vzdrževane tako, da delajo zanesljivo, ter da je izhodna hitrost manj kot 100 m/s., a ne manj kot 90 m/s.

 • Uniforme morajo biti urejene, brez raztrganin in z vsemi gumbi.

 • Oprema za izposoje mora biti shranjena tako, da ne more priti do poškodovanja ali degradacije med shranjevanjem.

 • Očala morajo biti shranjena tako, da se ne praskajo oz. ne poškodujejo med hranjenjem.

 • Baterije morajo biti shranjene napolnjene.

 

Stroški vzdrževanja opreme

26. Člen

Za vsako izposojeno repliko dobi skrbnik znesek v višini 4€, ki je namenjen pokrivanju stroškov aktivnosti vzdrževanja replike.

 

27. Člen

Za vsak izposojen kos uniforme dobi skrbnik znesek 2€, namenjen čiščenju oblačila.

 

28. Člen

V primeru, da pride med izposojo do poškodovanja ali izgube opreme, je treba o tem obvestiti izvršni odbor, ki skupaj s skrbnikom izdela poročilo, ter izvede potrebne ukrepe; odpis, popravilo ali zamenjavo.

 

Odgovornost izvajalcev

29. Člen

Vsi skrbniki so odgovorni za skrbno ravnanje z opremo, ter izvajanje izposoj v skladu s tem pravilnikom in ostalimi pravilniki Društva za Taktične Igre

 

30. Člen

V primeru negospodarnega ravnanja z opremo lahko Disciplinska komisija v primeru prve kršitve izda opozorilo skrbniku, v primeru druge kršitve v obdobju 1 leta pa lahko upravni odbor na pobudo disciplinske komisije skrbnika kaznuje v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 

31. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme skupščina društva na občnem zboru in velja do preklica.

 

Pravilnik je bil potrjen na občnem zboru društva dne 8. septembra 2012.

 

Enotna prijava

Prijavite se z drugim računom:

Powered by OneAll Social Login
Prijava

Na vrh

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piskotke. We use cookies to improve our website and your experience when using it. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information