Friday June 05, 2020

Pravilnik o delovanju Podpornega Elementa DTI

PRAVILNIK

o delovanju Podpornega Elementa Društva za Taktične Igre

 

Splošna določila

1. Člen

Podporni Element (NPE) je podenota DTI, namenjena logističnemu delovanju.

 

2. Člen

NPE je neposredno podrejen poveljniku bojne skupine DTI.

 

3. Člen

Člani NPE upoštevajo vse pravilnike DTI in so podvrženi enakim ukrepom kot vsi člani bojnih enot.

 

4. Člen

Napredovanja v NPE so urejena enako kot za člane bojnih enot.

 

5. Člen

NPE ima svoj znak, ki ga člani nosijo na rokavu leve roke, skladno s pravili za uporabo znaka DTI. Primer znaka je naveden v prilogi 1.

 

6. Člen

Pripadniki NPE uporabljajo enak tip uniforme kot DTI.

 

Članstvo

 

7. Člen

Član NPE je lahko vsak aktiven ali neaktiven (pretekli) član DTI ter vsi, ki jih priporoči ter jamči za njih aktiven član DTI.

 

8. Člen

Za kandidaturo za članstvo v NPE je potrebno aktivno sodelovanje na enem večjem dogodku DTI, po katerem članstvo potrdi poveljnik NPE na predlog in s podporo ostalih članov NPE, ki so sodelovali na istem dogodku.

 

9. Člen

Vsak novi kandidat je po preizkušnji v NPE v enoletnem obdobju uvajanja, v katerem mora v sklopu NPE sodelovati na vsaj 2 večjih DTI prireditvah.

 

10. Člen

Po preteku uvajalnega obdobja kandidat polnopraven član NPE iz katerega izhajajo vse pravice in dolžnosti po pravilnikih DTI in NPE.

Dolžnosti članov NPE

 

11. Člen

Člani NPE so dolžni delovati v najboljšem interesu DTI ter NPE in v skladu z navodili nadrejenih.

 

12. Člen

Člani NPE so dolžni o vseh opažanjih na terenu opozarjati poveljnika NPE oziroma poveljnika bojne skupine DTI, kateri je NPE pridružen.

 

13. Člen

Člani NPE morajo za ohranjanje aktivnega statusa pomagati pri najmanj dveh prireditvah DTI v letu.

 

Pravice članov NPE

 

14. Člen

Člani NPE so upravičeni do brezplačnega članstva v DTI, dokler izpolnjujejo letno obveznost ter hkrati niso aktivni člani bojnih enot DTI.

 

15. Člen

Člani NPE, ki izpolnjujejo obveznosti za članstvo v DTI, so upravičeni do enakih pravic, kot aktivni člani DTI.

 

Veljava

 

16. Člen

Pravilnik stopi v veljavo z datumom sprejema na občnem zboru DTI in velja do preklica.

 

Pravilnik je bil potrjen na občnem zboru društva dne 8. septembra 2012.

 

 

 

 

Priloga 1: Znak NPE

Enotna prijava

Prijavite se z drugim računom:

Powered by OneAll Social Login
Prijava

Na vrh

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piskotke. We use cookies to improve our website and your experience when using it. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information