Tuesday August 20, 2019

Splošna pravila igre

Splošna pravila igre

1. Prijavite vse igralce (velja za večje prireditve)
Takoj ob prihodu ali ob klicu ''PRIJAVA IGRALCEV'' oziroma ''ATTENDANCE CHECK''. Razen stalnih članov DTI, se morajo vsi igralci prijaviti osebno. Možna je skupinska prijava preko predstavnika. Vsi novi igralci se morajo na zahtevo organizatorja identificirati z osebnim dokumentom, v nasprotnem primeru si organizator jemlje pravico, da zavrne udeležbo igralca.

2. Preberite pravila igre
Pravila igre se nahajajo na portalu. PREBERITE JIH in si jih zapomnite. Nepoznavanje pravil navadno povzroči veliko hude krvi med vsemi igralci.

Ob večjih prireditvah navodila dobite ob prijavi ali pa jih razdeli sodnik (''Briefing officer''). Zapomnite si ta pravila in jih upoštevajte. V primeru nejasnosti prosite sodnika, da jih pojasni. Ne pritožujte se, če vam pravila ne ustrezajo. Obstajajo zaradi vaše in tuje varnosti. Če jih ne želite upoštevati, poiščite drugo igrišče.

3. Določite skupine
V primeru da skupine niste določili ob prijavi, jo določi sodnik (''Dispatch Desk Officer''). DTI si pridržuje pravico, da igralce razdeli v skladu z njihovo oborožitvijo in izkušnjami. Od posameznika se pričakuje, da bo po svojih najboljših močeh prispeval k zmagi ekipe katere član je postal. Navadno skupino določi avtor scenarija.

4. Pripravite opremo
Pravočasna priprava opreme je nujna. Opremo pripravite kakšen dan pred spopadom in ne na kraju samem. Vso opremo pripravite takoj ko je to mogoče. V primeru, da si nameravate opremo izposoditi to naredite takoj ob prihodu. Rezervacije sprejema predstavnik DTI en teden pred pričetkom. Po znaku za pripravljenost ''PRIPRAVA'' ali ''STAND BY'', morajo biti igralci pripravljeni najkasneje v desetih minutah.

5. Začnite točno
Igra se začne ob znaku sodnika, ne glede na prisotnost in številčno stanje ekip. Sodnik ima pravico, po lastni presoji, zamudnikom preprečiti vstop v igro. Zamude so izredno neprijetne za vse igralce. Upoštevanje navodil bo v zadovoljstvo vsem.

6. Priprava na ponoven vstop
Na ponoven vstop se pripravite takoj, ko ste izločeni iz igre ali takoj, ko se igra konča (oz. ste izločeni iz igre). Napolnite nabojnike, preglejte opremo pijte ipd.

7. Odgovarjajte za svoja dejanja
Navkljub izreku, da se nesreče pač dogajajo, se od vsakega igralca pričakuje, da se v takšnem primeru vsaj opraviči, ali ponudi nadomestilo za nastalo škodo.

8. Izgubljeno opremo prijavite takoj
Točen opis opreme ali izgubljenih osebnih stvari bo prispeval k možnosti, da jih kdo najde. Od najditelja se pričakuje, da vse najdene stvari preda sodniku, ali organizatorju. Najdene predmete, katerih lastnik je neznan, DTI hrani tri mesece, po tem času pa preidejo v klubsko last.

9. Ne kupujte opreme na igrišču
Potrebno opremo, strelivo in druge potrebščine si priskrbite že prej. Tako organizatorja ne boste obremenjevali in igra se bo pričela točno.

10. Ne novačite tujih igralcev
Aktivnosti društva DTI so odprtega tipa, še posebej za nove člane ali igralce drugih ekip. Pridobivanje igralcev drugih ekip je neetično.

11. Uporaba alkohola, psihoaktivnih substanc in zdravil

Uživanje alkohola, psihoaktivnih substanc (vseh razredov) ter zdravil, ki spadajo med tvegana (oznaka na embalaži; prepoved upravljanja vozil) v času trajanja spopada NI DOVOLJENA. Organizator si pridržuje pravico prepovedati udeležbo v igri igralcem, za katere utemeljeno sumi, da so pod vplivom omenjenih substanc.

Nedovoljeno uživanje teh substanc MED DOGODKOM je lahko vzrok za TAKOJŠEN ODHOD iz dogodka.

Enotna prijava

Prijavite se z drugim računom:

Powered by OneAll Social Login
Prijava

Na vrh

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piskotke. We use cookies to improve our website and your experience when using it. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information